RPA

siła stereotypów

RPA kojarzy się przede wszystkim z safari, biegającymi przed teleobiektywem lwami, bawołami, słoniami i żyrafami. Wszystko to w promieniach palącego słońca z miłym komentarzem Krystyny Czubówny. Siła stereotypów związanych z Afryką jest chyba największa w podróżniczym świecie.

Moje wpisy ukażą Wam Południową Afrykę w nieco innym świetle. Będzie to kraj niebezpieczny, pełen skrajności, kontrastów i przesądów. Będzie to też kraj pomocnych ludzi, ciągłej zmiany, pragnienia lepszego życia i wiecznych marzeń.

Zapraszam do Afryki.

RPA okiem Miszy