Odszkodowanie za opóźniony lot – formularz, wniosek, porady

odszkodowanie za opóźniony lot
Czy w przypadku opóźnienia lotu jesteśmy zdani na samych siebie?

Transport lotniczy staje się wśród Polaków coraz bardziej popularny. Coraz chętniej korzystamy z samolotu nawet na krótkiej trasie. Więcej podróży lotniczych oznacza też niestety większą ilość lotów opóźnionych i odwołanych. Polscy podróżni ciągle nie są do końca świadomi swoich praw – a te sa identyczne z prawami każdego obywatela Unii Europejskiej. Kiedy przysługuje nam odszkodowanie za opóźniony lot, kiedy za odwołany lot, jak traktować tzw. overbooking? Zapraszam do lektury.

Aktualizacja listopad 2019:
W listopadzie 2019 jeszcze raz przejrzałem cały wpis i zaktualizowałem go. W komentarzach wskazywaliście na zmiany w interpretowaniu wydarzeń nadzwyczajnych: strajku, niekorzystnej pogody na wypłatę odszkodowania. Zmienił się też sposób dochodzenia odszkodowania w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Zmiany naniesione są w treści artykułu.

Podstawa prawna – jakie loty?

Zacznijmy od najważniejszego – komu i w jakich przypadkach należy się odszkodowanie. Podstawę prawną do uzyskania odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot stanowi Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje zgodnie z tym rozporządzeniem:

 • w przypadku wszystkich lotów na terenie Unii Europejskiej, bez względu na przewoźnika
 • w przypadku lotów z UE do kraju spoza UE, bez względu na przewoźnika
 • w przypadku lotów z kraju spoza UE do UE, obsługiwanych przez linie lotnicze z UE

Jak widzimy, jedynymi przypadkami, w którym NIE przysługuje odszkodowanie na podstawie Rozporządzenia WE nr 261/2004 jest sytuacja, w której lecimy spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej, z przewoźnikiem lotniczym spoza Unii Europejskiej (np. American Airlines na trasie Chicago – Warszawa) oraz gdy lecimy w ogóle poza obszarem Unii Europejskiej.

Co ważne, do Unii Europejskiej zaliczane są tutaj Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta, Saint-Martin (Antyle Francuskie), Azory, Madera i Wyspy Kanaryjskie oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria.

odszkodowanie za opóźniony lot
Pierwszym krokiem w procedurze odwoławczej jest zdefiniowanie trasy i przewoźnika.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Skoro już wiemy, jakie loty chronione są przez Rozporządzenie WE nr 261/2004 czas doprecyzować, kiedy lot traktowany jest jako opóźniony. Zgodnie w przyjętym orzecznictwem, każdy lot opóźniony o 3 godziny lub dłużej traktowany jest na równi z lotem odwołanym. Tzw. overbooking i odmowa przyjęcia na pokład samolotu także równoznaczna jest w skutkach z odwołaniem lotu. W takim przypadku przysługuje odszkodowanie finansowe.

Ale od początku.

Jeśli nasz lot opóźniony jest o więcej niż 2 godziny:

Odszkodowanie za opozniony lot.
Polecam tą firmę w walce o odszkodowanie. Mi realnie pomogli odzyskać pieniądze...
 • pasażer powinien otrzymać darmowy posiłek i napój (w praktyce linie lotnicze wydają vouchery na posiłki w lotniskowych restauracjach)
 • linia lotnicza musi zagwarantować możliwość wykonania telefonu lub wysłania wiadomości, faksu lub maila
 • jeśli opóźnienie jest mniejsze niż 3 godziny, nie przysługuje jeszcze odszkodowanie finansowe.

Jeśli lot opóźniony jest o 3 godziny lub więcej:

 • pasażer ma prawo jak powyżej (posiłki, telefon)
 • pasażerowie mają prawo do odszkodowania w wysokości:

a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Przy określaniu odległości podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu.

AKTUALIZACJA listopad 2019

Podobnie rzecz ma się z prawem do odszkodowania za lot składający się z kilku segmentów na jednym bilecie: wówczas pod uwagę przy wyznaczeniu potencjalnej kwoty odszkodowania bierzemy pierwsze lotnisko wylotu i lotnisko docelowe. Ta sama zasada obowiązuje przy liczeniu czasu opóźnienia: interesuje nas różnica w stosunku do planowego czasu przylotu na lotnisko docelowe. To, co po drodze (o ile podróż odbywa się na jednym bilecie) nie ma znaczenia.

Jeśli lot jest opóźniony więcej niż 5 godzin:

 • wszystko jak powyżej
 • pasażer ma prawo do zwrotu pieniędzy za bilet
 • jeśli opóźnienie jest tak duże, że konieczny jest nocleg w hotelu, linie powinny pokryć koszt wynajęcia pokoju oraz zapewnić transport pomiędzy hotelem a lotniskiem
odwołanie lotu odszkodowanie
Przymusowa nocka na lotnisku…

Opóźnienie liczymy względem planowanego czasu PRZYLOTU na lotnisko docelowe.

Przykład 1: nasz lot Madryt – Warszawa miał planowane godziny lotu 16:30 – 20:00, długość lotu 3,5 godziny. Na lotnisku w Madrycie opóźnienie wyniosło 2:50 i odlecieliśmy o godzinie 19:20. Z powodu dużego ruchu na lotnisku w Warszawie przylot dodatkowo się opóźnił i wylądowaliśmy o 23:05, czyli 3 godziny 5 minut po planowanym przylocie. Należy nam się odszkodowanie.

Przykład 2: nasz lot Madryt – Warszawa miał planowane godziny lotu 16:30 – 20:00. Na lotnisku w Madrycie opóźnienie wyniosło 3:10 i odlecieliśmy o godzinie 19:40. Pilot nadrobił jednak pół godziny w trakcie lotu, tak że wylądowaliśmy po 3 godzinach o 22:40. Na lotnisku docelowym opóźnienie wyniosło zatem 2:40 – odszkodowanie się nie należy.

Przykład 3: nasz lot Madryt – Katowice składał się z 2 segmentów: Madryt – Monachium i Monachium – Katowice (czyli mamy przesiadkę w Monachium) Planowane godziny lotów to MAD – MUC 7:30 – 10:05 i dalej MUC – KTW 11:15 – 12:30. Wylot z Madrytu opóźnił się o 3 godziny 15 minut, przylecieliśmy do Monachium dopiero o 13:20 czyli z opóźnieniem 3h 15min. Przewoźnik znalazł połączenie alternatywne MUC-KTW 13:50 – 15:05. W Katowicach jesteśmy zatem o 15:05, 2 godziny 35 minut później niż początkowo planowane. Odszkodowanie się nie należy za żaden odcinek lotu.

Kiedy NIE należy się odszkodowanie?

Czasem opóźnienie lotu lub jego odwołanie spowodowane są czynnikami pozostającymi poza kontrolą przewoźnika. W takim przypadku odszkodowanie nie będzie się należeć. Jakie czynniki można uznać za pozostające poza kontrolą przewoźnika?

Z pewnością będą to:

 • złe warunki pogodowe na lotnisku wylotu/przylotu
 • strajki
 • niestabilna sytuacja polityczna w kraju lądowania

A nie będą to:

 • awaria techniczna samolotu
 • choroba pilota
 • złe warunki pogodowe na wcześniejszej trasie naszego samolotu

AKTUALIZACJA listopad 2019

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem nieprzewidziany strajk pracowników NIE stanowi zdarzenia nadzwyczajnego. Przewoźnik w przypadku strajku będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Zdaniem sądów, spontaniczna nieobecność znacznej części załogi wpisuje się w ramy zwykłego biznesu polegającego na prowadzeniu działalności lotniczej i jako zwykłe ryzyko powinno być zarządzane przez linie lotnicze. Linia nie może bronić się, że przy podjęciu normalnych środków nie mogła zapobiec negatywnym skutkom strajku. Co więcej, ta wykładnia działa wstecz, a więc dotyczy lotów z przeszłości, o ile roszczenie się jeszcze nie przedawniło. Dzięki @Kasia za komentarz!

Procedura odszkodowania

Jak postępować, gdy chcemy ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot? Procedura składać się będzie z kilku etapów.

Reklamacja do linii lotniczej

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest napisanie reklamacji do linii lotniczej. W reklamacji opisujemy dokładnie całe zdarzenie, podajemy planowane daty i godziny lotu, rzeczywiste daty i godziny lotu, numer biletu, ewentualny dowód przebukowania biletu, długość opóźnienia. Dobrze mieć pod ręką zdjęcia biletów, voucherów, wyjaśnień pracowników lotniska. W przypadku opóźnień koniecznie róbcie zdjęcia każdego dokumentu!

Linia lotnicza ma 30 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli na tym etapie nie otrzymamy odpowiedzi (lub odpowiedź będzie negatywna), możemy przejść do kolejnego kroku.

Reklamację składamy najczęściej online, przez formularz dostępny na stronie linii lotniczej. Przykładowo, formularze znajdziecie:

Reklamacja do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowi niejako instancję odwoławczą w sporach pasażerów z liniami lotniczymi. Wykorzystujemy formularz reklamacyjny z oficjalnej strony ULC, dostępny tutaj.

AKTUALIZACJA listopad 2019

Od 1 kwietnia 2018 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego ma znacznie okrojone kompetencje w zakresie postępowań z liniami lotniczymi o wypłatę odszkodowania. W miejsce dotychczasowego postępowania administracyjnego Prawo lotnicze przewiduje zaledwie rozwiązywanie sporów w formie polubownej. W praktyce wytrąca to argumenty z rąk ULC, który nie może linii lotniczej niczego w trybie administracyjnym nakazać, może jedynie prosić o polubowne załatwienie sporu. Oczywiście linia lotnicza nie jest już w żadej sposób zobowiązania do pozytywnego rozpatrzenia prośby. W praktyce, krok ten możemy sobie podarować, bo jeśli linia lotnicza nie zgadza się z naszą argumentacją, to prośba prezesa ULC nie skłoni jej raczej do zmiany zdania. Dzięki @Piotr za uściślenie!

Jeśli jednak chcecie zwrócić się do ULC, do pisma należy załączyć:

 • Kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika – więc kopiujmy koniecznie skargę pisaną do linii lotniczej
 • Kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację – o ile ją otrzymaliśmy
 • Kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot
Odszkodowanie za opóźniony lot
Odszkodowanie za opóźniony lot.

Pismo wnosimy na piśmie, własnoręcznie ją podpisując i wysyłając na adres:

ul. Marcina Flisa 2
Warszawa
woj. mazowieckie
02-247
Polska / Poland

Co dalej? Postępowanie kończy się wydaniem przez Prezesa ULC decyzji administracyjnej, w której Prezes ULC określa zakres naruszenia i termin jego usunięcia. W praktyce, otrzymujemy podstawę do uzyskania w sądzie tytułu wykonawczego i oddania sprawy do komornika.

Ważne! ULC zajmie się tylko sprawami, w których opóźnienie lotu miało miejsce na lotnisku w Polsce. W innym przypadku, należy pisać do odpowiednika ULC w kraju zdarzenia. Jeśli zgłosimy swoją skargę do mimo wszystko do ULC, ten przekieruje ją do właściwego organu (może być konieczne wypełnienie wniosku jeszcze raz).

Pełną listę krajowych urzędów kontroli lotnictwa wraz z adresami email do kontaktu znajdziecie TUTAJ.

odwołanie opóźnienie lotu
Większość podróżnych w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu czuje się zagubiona. Niewielu wie, że przewoźnik ma obowiązek poinformować nas o wszystkich prawach przysługujących w przypadku opóźnienia.

Droga prawna – odszkodowanie za opóźniony lot

Równolegle do złożenia skargi w ULC, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sadowej. Procedura jest długa i skomplikowana, część osób decyduje się zlecić proces wyspecjalizowanej firmie. Trzeba jednak pamiętać, że firmy te pobierają dużą, 25% prowizję od wygranej sprawy. Dobrą informacją jest to, że na początek nie płacimy nic, prowizja jest tyko od wygranej. Jeśli chcecie skorzystać z tego łatwego sposobu załatwienia sprawy, polecam firmę AirCashBack, KLIK.

Odszkodowanie za opóźniony lot
Polecam tą firmę w walce o odszkodowanie. Mi realnie pomogli odzyskać pieniądze…

EDIT (30.07.2018)

Lot z biurem podróży a odszkodowanie za opóźniony lot

W związku z dużą ilością pytań o przypadek, w którym bilety wykupiliście za pośrednictwem biura podróży, precyzuję: odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot przysługuje niezależnie od tego, czy zakup biletu został dokonany osobiście czy za pośrednictwem biura podróży. Odszkodowanie należy się od przewoźnika (linii lotniczej).

Jak wygląda procedura reklamacyjna – zacząłbym od kontaktu z biurem podróży, które może pomóc w uzyskaniu odszkodowania od przewoźnika (linii lotniczej). Jeśli to się nie uda, piszcie reklamację prosto do linii lotniczej, która miała pierwotnie obsługiwać lot. Nawet jeśli na stronie linii lotniczej nie ma klasycznego formularza na reklamację, poszukajcie zakładki ‚Kontakt’ i napiszcie o swojej sprawie.  Jeśli i to nie odniesie skutku, pozostaje walka w sądzie lub zlecenie sprawy jednej z firm zajmujących się uzyskiwaniem odszkodowań lotniczych. Ja polecam firmę AirCashBack, KLIK, bo jest moim zdaniem najtańsza.

Lektura

Dla tych, którzy chcą poznać problematykę dogłębniej, polecam ciekawą książkę dla świadomych konsumentów KLIK.

PS. Wpis zawiera linki afiliacyjne, natomiast nikt nie zapłacił mi za jego napisanie – procedurę starałem się opisać maksymalnie obiektywnie ze swojej strony. Sam kilkukrotnie ubiegałem się (osobiście jak i za pośrednictwem pośrednika) o odszkodowanie za opóźniony lot, udało się, więc dzielę się tą wiedzą z Wami.

Źródła:

http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/liczba-pasazerow-na-lotniskach-w-polsce-w-2016-roku/y18b8jc

http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera

https://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/304189960-TSUE-dziki-strajk-pracownikow-nie-zwalnia-przewoznika-lotniczego-z-obowiazku-wyplaty-odszkodowan.html

https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/ulc-zmiana-procedury-rozpatrywania-skarg-pasazerow-5796.html

Photo credit:

 Alain Bachellier via Foter.com / CC BY-NC-SA

Monika Kostera (urbanlegend) via Foter.com / CC BY-SA

Anne Worner via Foter.com / CC BY-SA


Pomogłem? Zainteresowałem? Doceniasz to, co robię? Podziękuj mi osobiście dołączając do grona fanów na Facebooku - dla Ciebie to jedno kliknięcie, u mnie tyle radości :)

blog podróżniczy okiem miszy

A jeśli jesteś dopiero pierwszy raz na blogu, to najlepiej zacznij od TEJ STRONY

247
Dodaj komentarz

avatar
67 Comment threads
180 Thread replies
116 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
108 Comment authors
AdamMartynaAdamMałgosiaPaweł Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Paweł
Gość
Adam
Gość
Adam

Wygląda na to, że zmienili adres do przesyłania reklamacji? Już nie ul. Generała Thommee 1a, tylko ul. Ruchliwa 15.

Paweł
Gość

Drodzy! Od czasu do czasu pojawiają się posty dotyczące opóźnionych lub odwołanych lotów. Niestety niektóre komentarze pokazują, że osoby piszące nie mają zielonego pojęcia o czym piszą, dlatego postanowiłem napisać ten post, aby kilka rzeczy wyjaśnić. Z góry przepraszam, gdy w międzyczasie zaśniecie. Zapewne wrócicie do niego będąc na lotnisku. Podstawą prawną dochodzenia odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot jest… Czytaj więcej »

Rob
Gość
Rob

dOBRY Wieczór
Byłem już na tym forum z paroma wpisami. Blue Panorama – lot do Burgas z Wroc jakoś 29.06.. Kilka dni temu dostałem odszkodowanie za 2 osoby. Listy polecone na Thomma, maile do makaronów i strony polskiej co jakiś czas- żeby nie zapomnieli 🙂

Klaudia
Gość
Klaudia

Na jakie konta e-mail pisałeś przypomnienia do Blue Panorama? Ja czekam 3 miesiące i zero odzewu

Rob
Gość
Rob
Klaudia
Gość
Klaudia

A co dokładnie tam trzeba im pisać? Możesz podać swój email , będzie łatwiej mi się dowiedzieć.

Mateusz
Gość
Mateusz

Chciałbym podpiąć się pod temat i jeśli można również proszę o info co i jak trzeba napisać konkretnie żeby uzyskać pozytywny efekt.
Z gór dzięki!
mat.szoltysek@gmail.com

Arkadiusz
Gość
Arkadiusz

Witam.
Miałem opóźniony lot Blue Panoramy z Izmiru do Katowic 22,5 godz. Po długiej korespondencji mailowej przewoźnik przyznał odszkodowanie, a wszystkie niezbędne dokumenty które sobie zażyczyli zostały przesłane mailem i pocztą za potwierdzeniem odbioru i….. mijają dwa miesiące, a linia przestała odpowiadać na moje zapytania o termin zwrotu reklamacji za opóźniony lot !
Proszę o informację ile mają czasu na zwrot ?

Katarzyna
Gość
Katarzyna

Witam, chyba lecieliśmy tym samym lotem z Izmiru (29.06.2019). Jeszcze nie złożyłam reklamacji. Czy mógłbyś przesłać mi adres mailowy, na który wysłałeś reklamację?Ciężko cokolwiek znaleźć. Adres w Nowym Dworze Mazowieckim raczej do reklamacji uszkodzenia bagażu. Przyznali mi 35 E. Z gór dziękuje za odpowiedź. Co do twojego odszkodowania może zagroź odsetkami 😉 Pozdrawiam Katarzyna k.szulc@interia.pl

Sebastian
Gość
Sebastian

Witam serdecznie, w listopadzie lot był opóźniony 15 godzin na Kubę z Włoskiej linii Blue Panorama, złożyłem wszystkie papiery które otrzymali 16 grudnia na taki adres AMC Aviation Sp z o.o.Gen. Wiktora Thomme 1a 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, dzisiaj mamy już 23 styczeń czyli minęło 30 dni i nie mam od nich żadnej odpowiedzi mimo napisanych kilku wiadomości. Może ktoś… Czytaj więcej »

Karina
Gość

Witam.
W lipcu 2019r. miałam lot opóźniony o 36 h .
Lot z Polski na Kretę.
Też pisałam na w/w adres.
Reklamację otrzymali ode mnie na początku sierpnia 2019r.
Ani odpowiedzi, ani kasy do dziś.

Sebastian
Gość
Sebastian

Witam ja jeszcze kasy nie otrzymałem, ale dostałem od nich dokument potwierdzający przyznanie po 600 euro na osobę, odesłałem im te dokumenty i czekam.

Martyna
Gość
Martyna

Mam taką samą sytuację uzupełnione dokumenty wysłałam i potwierdzenie odbioru przez nich mam 20 stycznia 2020 r. Również czekam na pieniążki 🙂

Sebastian
Gość
Sebastian

Witam serdecznie z tej strony Kardas Sebastian, czy otrzymała już Pani pieniążki od Blue Panorama za opóźniony lot? Jeżeli tak to ile Pani czekała, bo moje papiery otrzymali 6 lutego i jeszcze nic nie otrzymałem, tylko napisali mi że okres oczekiwania od kilku do kilkunastu tygodni. pozdrawaiam

Martyna
Gość
Martyna

Jestem w takiej samej sytuacji 🙂 również po napisaniu maila dostałam taką odpowiedź. Również pozdrawiam 🙂

Adam
Gość
Adam

Złożyłem reklamację oraz wysłałem dokument potwierdzający odszkodowanie 600 eur (gdzieś w lutym) za opóźniony lot powrotny (wracałem z Kuby 16.11). Po mailu przypominającym w zeszłym tygodniu otrzymałem odpowiedź, iż „wyplata odszkodowania nastąpi po unormowaniu sytuacji we Włoszech” także ewidentnie liczą na pomoc rządową albo upadłość bądź przeciągnąć wypłatę odszkodowań ile się tylko da

Martyna
Gość
Martyna

Żeby tylko nie ogłosili upadłości 🙁

Adam
Gość
Adam

Może również Pani wysłać mail przypominający, przy dużej ilości osób może nadadzą szybszy bieg sprawie

Martyna
Gość
Martyna

Witam czy dostał już Pan odszkodowanie za opóźniony lot z Kuby? 🙂

Adam
Gość
Adam

Zdecydowanie nie, nadal wykręcają się stanem wyjątkowym we Włoszech

Małgosia
Gość
Małgosia

Ja złożyłam reklamacje do Blue Panorama we wrześniu 2019r. za opóźniony lot na Wyspy Zielonego Przylądka, który miał miejsce w lipcu 2019r. Formularzy doczekałam się dopiero w grudniu 2019r. Dokumenty otrzymali w połowie grudnia i do tej pory nie otrzymałam odszkodowania. Napisali ze wypłaca odszkodowanie jak sie skonczy epidemia…..mogli to zrobić zanim sie to zaczęło…..sprawa trwa od września. Nie odpowiadają… Czytaj więcej »

Martyna
Gość
Martyna

Dzień dobry 🙂 ja tak z ciekawości… dostała już Pani zwrot?

Jurand
Gość
Jurand

Witam. Czy ktoś składał reklamację dotycząca opoznionego lotu w liniach smartwings? Samolot z teneryfy do Gdańska opóźniony o ponad 4,5 godziny. W samolocie powiedzieli tylko że była jakaś usterka i musieli naprawić więc sorry. Odszkodowanie słuszne? Kto s ma jakiś wzór wniosku? Bo na stronie nie ma niczego takiego.

Kamila
Gość
Kamila

Witam;) mój lot z Ryanair opóźnił się o ponad 3h,32mins pilot zle się poczuł i musieliśmy czekać na kolejnego… Otrzymałam od nich maile iż mogę ubiegać się o odszkodowanie. Złożyłam wniosek niestety następnego dnia otrzymałam od nich maila z odmową😱 Czy oni mają rację??? Powinnam się gdzieś odwoływać? ,, We regret the delay of your flight FR1213 from Bydgoszcz –… Czytaj więcej »

Emil
Gość
Emil

Witam. Mnie też udało się uzyskać odszkodowanie „na własną rękę” od Blue Panorama za lot Warszawa Zanzibar z 07.07.2019 ja.mistrzu@wp.pl

Szymon
Gość
Szymon

Hej Mistrzu😉 Piszę do Cię w związku z tym iż przeczytałem Twój komentarz na stronie okiemmiszy.pl związany z odszkodowaniem od linii lotniczych Blue Panorama które udało się Tobie uzyskać na własna rękę. Mógłbyś mi trochę podpowiedzieć jak wyglada procedura reklamacyjna w tych liniach lotniczych? Ja muszę do nich napisać w związku z opóźnionym lotem powrotnym z Kuby który był opóźniony… Czytaj więcej »

Kasia
Gość
Kasia

Hej, trzeba uzupełnić, bo jest wyrok Trybunału Europejskiego, który nie zalicza strajku do okoliczności na które przewoźnik nie miał wpływu https://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/304189960-TSUE-dziki-strajk-pracownikow-nie-zwalnia-przewoznika-lotniczego-z-obowiazku-wyplaty-odszkodowan.html

ragus
Gość

No i od tego właśnie są komentarze, żeby ludzie sobie pomagali. Również dziękuję, bo przyda mi się ta informacja 🙂

Marcin
Gość
Marcin

Witam, Nasza sprawa jest bardziej złożona, lecieliśmy z Katowic do Londynu przez Warszawe. Przewoźnik Polski Lot, ponieważ lot Katowic do Warszawy był opózniony o ponad 2 godziny nie zdążyliśmy na lot Warszawa Londyn. Polecieliśmy następnego dnia do Londynu. Jakie odszkodowania przysługują nam na lot z Katowic do Warszawy a jakie na lot Warszawa Londyn. Czy warto wystosować pismo do Lotu… Czytaj więcej »

Martyna
Gość
Martyna

Witam!
Mój lot z lotniska Pallma de Mallorca do Katowic został opóźniony o 5h. Napisałam reklamację do linii lotniczych Enterair i uzyskałam odpowiedź, że proponują ugodę w wysokości 100 euro, co nie jest satysfakcjonującym dla mnie rozwiązaniem. W związku z tym mam pytanie, czy powinnam odwołać się ULC na Majorce? Czy ktoś odwoływał się do ULC za granicą?

Anna
Gość
Anna

Czy ktoś odzyskał odszkodowanie prywatnie?
Gdzie się wysyłka? Dajcie znać! agnsws@gmail.com

Malinowski
Gość
Malinowski

Potwierdzam, że możliwym jest uzyskanie „na własną rękę” wypłaty należnego odszkodowania z tytułu opóźnionego lotu od przewoźnika.Prywatnie tj. bez udziału/zaangażowania firm/osób trzecich. Z racji, że w tym wątku uzyskaliśmy kilka cennych rad winni jesteśmy i Wam informacji. Sytuacja dotyczyła lotu czarterowego Heraklion-Katowice z miesiąca lipca br. Opóżnienie 24h. Wniosek wysłany poleconym zarówno do AMC w Warszawie jak i siedziby BluePanoramy… Czytaj więcej »

Lukasz
Gość
Lukasz

Witam

Czy odszkodowanie jest przelewane w Euro czy PLN? Zastanawiam się jakie konto podać we wniosku.

Anna
Gość
Anna

Witam złożyłam dwa wnioski o odszkodowanie za spóźniony lot. Do różnych biur obydwa podpisałam ,czy można tak ?

Anja
Gość
Anja

W 28 czerwca 2019 mieliśmy opóźniony lot samolotu Tirana/Katowice o 4 godziny. Jeszcze na lotnisku zgłosiła się do nas firma JetReturn, z propozycją pomocy przy odszkodowaniu od LOTu. Niestety podaliśmy nr telefonów, potem podpisaliśmy umowy (2 umowy zostały potwierdzono mailowo, a 1 podpisana odręcznie i wysłany skan do firmy JetReturn). Od tamtej pory nie odbierają telefonów, pieniędzy z odszkodowania nie… Czytaj więcej »

Eliasz
Gość
Eliasz

Witam, mam pytanie do autora 🙂 Moja narzeczona i jej koleżanka leciały 9 Sierpnia 2019 roku lotem Ryanair z Wrocławia do Bergamo. Według planu wylot miał odbyć się o 19.30, ale opóźnił się do godziny 01:55 (pasażerowie wsiedli o 23:55, ale samolot oczekiwał na płycie lotniska na dobrą pogodę nad Niemcami). Narzeczona złożyła wniosek o odszkodowanie, na co Ryanair odpisał:… Czytaj więcej »

Magda
Gość
Magda

Witam
Moze ktos juz otrzymal deklaracje wyplaty odszkodowania? Czy potrzebne jest konto walutowe jesli przelew ma byc w euro? W deklaracji jest mowa o kopii dokumentu tozsamosci… Czy zalaczenie kopii dowodu jest konieczne i „bezpieczne”?

Kasia
Gość
Kasia

nie jest potrzebne konto walutowe, pieniądze dostajesz w PL wg średniego kursu z dnia

Monika
Gość
Monika

Witam
Czy wracał ktoś liniami Blue Panorama z Bourgas 28.06.2019 AMQ501 o 1.30, lot opóźniony 6 godź ?
Skąd braliście wzór wniosku , może ma ktoś na wzór?

Monika
Gość

Hej, macie jakieś doświadczenia z reklamacją w LOT? 3 sierpnia lot z Girony do Warszawy (ponad 1500 km.) planowane godziny lotu: 10:45 – 13:45, faktyczne godziny lotu 20:30 – 23:00 Planuję złożyć reklamację, zastanawiam się jak powinna wyglądać jej treść, macie jakiś wzór? Będę wdzięczna za pomoc. Pierwszy raz mam taką sytuację. Z tego co się orientowałam to powinnam domagać… Czytaj więcej »

Jacek
Gość
Jacek

Odzyskałem odszkodowanie za lot z Blue Panoramą. Wszystko trwało 39 dni. snipeee@prest.pl

MAREK
Gość
MAREK

Witam.Mam prośbę, jak przebiegała procedura reklamacji ,jakieś szczegóły tej sprawy,jaką kwotę Pan odzyskał.Ja wracałem z żoną 11.08.2019 2.45 – taka była godzina wylotu ,mieliśmy 22 godziny opóźnienia,dezinformacja i ciągłe przesuwanie godziny wylotu.Wylecieliśmy o godz.23.30 11.08.2019 czasu lokalnego z ANTALYI do KATOWIC.Oczywiście linie BLUE PANORAMA,

Jerzy
Gość
Jerzy

witam też leciałem tą sama linią w tym samym czasie , zgłosiłem się do itaki maja mi przesłac wzory i procedury jak i co dalej robic też proponuje niech Itaka ci pomoże ponatto wejdz na strone http://www.okiemmiszy.pl/2017/09/odszkodowanie-za-opozniony-lot/ poczytaj sobie o procedurach co i jak bedziem mądrzejśi

Jarek
Gość
Jarek

Trzeba napisać list do AMC Aviation: http://www.amcaviation.eu/kontakt/ z opisem sytuacji, numerem lotu i skanem biletów.

Urszula
Gość
Urszula

Witam
Zamierzam też złożyć wiosek o odszkodowanie do Blue Panorama.
Czy mogę prosić o więcej informacji tzn. jaki formularz jakie dokumenty dołączyć gdzie wysłać?

Piotr
Gość
Piotr

hej ja złożyłem do nich reklamację na początku sierpnia za opóźniony lot 7,5h z katowic do burgas lot AMQ500 28 czerwca. Reklamację składałem mailowo do przewoźnika do Włoch, oni mnie skierowali do AMC, gdzie napisałem maila oraz przesłałem dokumenty poleconym. Mam potwierdzenie że zostało to odebrane. Minęło półtora miesiąca i cisza. Prosze mi doradzić co mam dalej robić. czy ma… Czytaj więcej »

Zuzanna
Gość
Zuzanna

PIotr, czy uzyskałeś już jakąś odpowiedź? Moi rodzice wysłali skargę 2 miesiące temu, niestety nie otrzymali odpowiedzi i zastanawiamy się, co robić dalej

Joanna
Gość
Joanna

Witam. Czy ktoś leciał w dniu 2.06.2019r. z Bodrum do Wrocławia liniami Blue Panorama, (wylot ostatecznie był po północy)? Proszę o kontakt jarek-cz@o2.pl

Artur
Gość
Artur

Jeśli ktoś jeszcze leciał 2.06 z Katowice do Bodrum liniami Blue Panorama i ma jakieś wieści zostawiam swojego @ artur.wiechowski@gmail.com.

Jacek
Gość
Jacek

Jaki lot bo były dwa i dwa opóźnione?

Artur
Gość
Artur

Lot AMQ 732 czas opóźnienia to około 7 godzin

Grzegorz
Gość
Grzegorz

Też będę wysyłał pismo… agnsws@gmial.com

Jacek
Gość
Jacek

Dokladnie 6h 30 min to ja tez tym lecialem.Proszę napisać maila pogadamy 😉

Artur
Gość
Artur
JACEK
Gość
JACEK

Witam,
Zamierzam składać reklamację do linii Smartwings(Travel Servis) i mam pytanie czy skorzystać z formularza dostępnego na ich stronie ale pewnie nie będę miał żadnej kopii czy wysłać formularz listownie a jeśli tak to na jaki adres i w jakim języku.

Ewelina
Gość
Ewelina

Też jestem ciekawa

Sylwia
Gość
Sylwia

Wycieczke do Turcji 22.06.2019 wykupilam przez biuro podrozy Coral. Czy do nich moge sie zwrocic o potwiedzenie opoznienia lotu ? czy powinnam to zrobic na lotnisku ?

Robert
Gość
Robert

Dbry
Zabieram się za pisanie do Blue Panorama – jest jakiś wzór, czy piszecie „swoimi” słowami?
Pozdrawiam!

agnieszka
Gość
agnieszka

czy jest jakis wzor do blu panoramy mialam spozniony lot 25 godzin

Ela
Gość
Ela

Mój lot z blue panorama był opóźniony ponad 15 godzin, czy wiecie gdzie mam napisać dokładnie żeby dotarło do nich pismo? czy jest jakis formularz kontaktowy?

Robert
Gość
Robert

AMC Aviation Sp z o.o.

Gen. Wiktora Thomme 1a

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Roman
Gość
Roman

Wysyłałeś na maila do nich czy pocztą?

Rob
Gość
Rob

Poszło poleconym – zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami. Również jak pytałem bezpośrednio stronę włoską, to wskazali mi AMC jako podmiot, do którego należy wysłać reklamację.

Piotrek
Gość
Piotrek

Ja wysłałem na
Blue Panorama Airlines, P.IVA 13974081005
Viale Delle Arti, 123 Pal. D –
00054 Fiumicino (RM), Italy

Czekam na odpowiedź.

Iza
Gość
Iza

Witam, od kwietnia prowadzę korespondencyjny dialog z Enter Air odnośnie odszkodowania za opóźniony lot Katowice – Lanzarote. Oczywiście twierdzą, że to z przyczyn od nich niezależnych i leżących poza ich kontrolą („mała usterka techniczna”). Proponują ugodę, podwyższając co list kwotę o 50 EUR/osobę. Teraz stanęło na 150 EUR/osobę. Moje pytanie jest takie, czy warto zwracać się o pomoc do Rzecznika… Czytaj więcej »

Paweł
Gość

Na jaki adres wysyłasz korespondencje?

Piotr
Gość
Piotr

Enter nigdy nie wypłaca odszkodowania w całości. Rzecznik jest organem mediacyjnym i bez zgody Enter nic nie zrobi. Pozostaje droga sądowa, bowiem oczywiście należy Ci się odszkodowanie w całości.

Jakub
Gość
Jakub

Witam, walczę właśnie o odszkodowanie od Ryanair za opóźniony lot. Pierwsza odpowiedź to taka, że odszkodowanie się nie należy gdyż opóźnienie powstało poza czynnikami pozostającymi poza kontrolą przewoźnika. Ale przecież usterka samolotu do takich nie należy… I pytanie moje gdzie mogę znaleźć podstawę prawną co zalicza się do tycz czynników?
Z góry dziękuję

Jakub
Gość
Jakub

Tak dla potomstwa: WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r.(*) Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Artykuł 2 lit. l), art. 5, 6 i 7 – Pojęcia opóźnienia oraz odwołania lotu – Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia – Pojęcie nadzwyczajnych okoliczności 70 Trybunał orzekł już, że art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 261/2004 należy… Czytaj więcej »

Paweł
Gość
Paweł

Witam. Mam zamiar starać się o odszkodowanie 400 euro od Blue Panorama Airlines, problem w tym ,że wniosek o odszkodowanie należy wysłać listem na adres siedziby do Włoch i obawiam się,że sprawa trafi do szuflady i pozostanie bez odpowiedzi. Większość lini lotniczych posiada formularz reklamacyjny na witrynach internetowych co znacznie ułatwia sparwę, łatwo i szybko można samemu sprawęzałatwić. Waszym zdaniem… Czytaj więcej »

Magda
Gość
Magda

Witam czy pisał Pan już skargę? Sama będę się tym zajmowała i szukam informacji.

Paweł
Gość
Paweł

Rónież leciałem liniami Blue Panorama. Nie trzeba wysyłać reklamacji do Włoch. Kolega napisał maila do Blue Panoramy i odpisali ze reklamacje należy wyslać do firmy z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Po kolejnym mailu firma ta potwierdzila ze do nich. My lecielismy z biura Itaka. A ta firma zajmuje sie czarterami to AMC Aviation Sp z o o. Nowy Dwór

Paweł
Gość
Paweł

Moja rada jest taka. Napisz maila do Blue Panoramy oczywiście po angielsku i podaj im date i nr lotu. Odpowiedzą. Z kim się kontaktować w razie reklamacji. Ja reklamacje wyslalem standardową pocztą priorytet z potwierdzeniem odbioru. Od tego czasu mają 3 tyg na ustosunkowanie sie. Jak nie odpowiedzą to kolejna mozliwosc to skarga do Urzedu Lotnictwa Cywilnego. Korzystanie z firm… Czytaj więcej »

Jack Sparrow
Gość
Jack Sparrow

25% + VAT

Magda
Gość
Magda

Kolega pisal reklamacje w jezyku angielskim czy polskim do firmy Aviation?

Paweł
Gość
Paweł

Listownie w j. polskim. Dołączyłem skany kart pokładowymch oraz skany paszportów

Magda
Gość
Magda

Dziekuje bardzo za informacje. Pozdrawiam!

Magda
Gość
Magda

Czy otrzymal Pan juz odpowiedz od Aviation?

Kamila
Gość
Kamila

Miałam podobna sytuacje. Napisałam maila do Blue Panorama i odpowiedzieli, żeby zgłosić się do Amc Aviation. Czekam na potwierdzenie od Amc, że wniosek o odszkodowanie powinien trafić właśnie do nich.

Iwona
Gość
Iwona

maja siedzibe w Polsce w Nowy Drow Mazowiecki AMC Aviation sie nazywaja a napis na samolotach Panorama Blue

Jack Sparrow
Gość
Jack Sparrow

Siedziba w Warszawie na Ruchliwej 15. Nikt nie odbiera telefonów, na maile nie odpowiadają. Wątpię, żeby oni byli odpowiedzialni za wypłatę odszkodowania. Jeżeli tak to będzie niezła jazda.

Kamila
Gość
Kamila

Ja się wczoraj dodzwonilam. Usłyszałam , że mają dużo zgłoszeń i proszą o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedzi na maile. Zawsze pozostaje załatwienie sprawy z ULC…

Jacek
Gość
Jacek

Też się dodzwoniłem, faktycznie wnioski przyjmują w hangarze 🙂 Pani Kamilo proszę o kontakt Snipeee@prest.pl

Jacek
Gość
Jacek

Widzę, że wszyscy lecieliśmy tym samym samolotem 2.06.2019 Bodrum, jak coś piszcie do mnie połączymy siły opowiem na czym stoimy. snipeee@prest.pl branie firmy do odzyskania odszkodowania to głupota i ostateczność.

Jacek
Gość
Jacek

Pani Martyno proszę o innego maila bo na tego nie mogę odpowiedzieć :/ wyskakuje jakiś błąd Pani poczty.

Sylwia
Gość
Sylwia

Panie Jacku , co musi zawierac takie pismo, mam dolaczyc kopie biletow. lot opozniony prawie 4h

Jacek
Gość
Jacek

Pismo powinno zawierać wszystkie szczegóły lotu, dokładny opis (pamiętajcie liczy się różnica czasu lądowania nic innego, 3h od planowanego lądowania) my robiliśmy dużo zdjęć np. tablic po przylocie, wszystko co mialo daty i godziny. Można napisać pismo na lotnisko z prośbą o wystawienie oświadczenia o godzinie odlotu-ja prosiłem o podanie przyczyny opóźnienia to odmówili). Nie załączamy oryginałów kart pokładowych, to… Czytaj więcej »

Jacek
Gość
Jacek

Czy ktoś z Was trafił na jakieś informacje dotyczące, że komuś udało się skutecznie odzyskać Odszkodowanie od Blue Panorama bez sprawy sądowej? Ja szukałem ale nic nie znalazłem. Na zagranicznych stronach owszem ale sprawy dotyczyły normalnego lotu nie czarterowego. Robię listę ludzi, którzy lecieli 02.06.2019 roku z Katowic do Bodrum Milas o 19:30 ostatecznie. Jak nie uda się w normalny… Czytaj więcej »

Jacek
Gość
Jacek

Właśnie otrzymałem maila od Pani, która otrzymała odszkodowanie. Wniosek wysłała w październiku 2018 do siedziby do Włoch a pieniądze otrzymała w kwietniu 2019. Jedna z firm potwierdziła mi również, że odzyskali jedno odszkodowanie przedsądowo.

katarzyna
Gość
katarzyna

W dniu 29.07.2019 otrzymaliśmy informacje o pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dotyczącej opóźnionego lotu: lot AMQ 735 i wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania. W związku z powyższym zostały wysłane formularze z naszymi danymi. Kolejna informacja dot. uzupełnienia danych przyszła mailem 27.08.19. dotyczyła uzupełnienia formularzy. W związku z powyższym minęło siedem miesięcy i nie otrzymaliśmy żadnych informacji.

Robert
Gość
Robert

Na mój rozum, jak linie nie są skłonne do współpracy, to trzeba pisać do ULC. Oprócz nakazu zapłaty odszkodowania, zapewne dostaną karę – za każdą odmowę… Nie sądzę zatem, żeby był sens z ich strony, na odmowę…

Jacek
Gość
Jacek

Powtarzam ULC nie ma żadnych narzędzi prawnych opiniuje tylko. Co do informacji od AMC ciekawa sprawa hehe ja rozmawiałem telefonicznie i potwierdzili, że do nich się składa ale mają ponad 200 zgłoszeń więc szyyybko nie będzie

Piotr
Gość
Piotr

Od 1 kwietnia 2019 r. nie ma skarg do ULC. Mylisz nakaz zapłaty w postępowaniu cywilnym z decyzją administracyjną, której ULC już nie wydaje.

Agnieszka
Gość
Agnieszka

Witam, Ja wysłałam maila z reklamacją na lot Blue Panorama do AMC (po rozmowie telefonicznej z AMC) i po kilku dniach dostałam maila z Blue Panorama żeby przesłać do nich do Włoch wszystkie dokumenty. Czy ktoś również miał taką sytuację?

Robert
Gość
Robert

A mi włosi w odpowiedzi na zapytanie kazali kierować wszystko do AMC.. Tak samo, Itaka potwierdziła w mailu, że można składać do AMC… Więc, ktoś tu coś kombinuje…

Paweł
Gość
Paweł

Jak napisać skargę do linii Blue Panorama?? Wiem, że trzeba listownie przesłać na ich włoski adres. Czy mam wysłać kopię biletów czy wystarczą skany. Lot do Bodrum z Katowic był opóźniony blisko 7 godzin (6,50). Rodzina 4-osobowa w tym dziecko do lat 2. Czy za takiego „Maluszka” też należy się odszkodowanie??… z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

Grzegorz
Gość
Grzegorz

To lecieliśmy tym samym samolotem 🙂
Jeżeli dziecko nie miało swojego miejsca i siedziało na kolanach to nie przysługuje odszkodowanie.

Jack Sparrow
Gość
Jack Sparrow

Dokładnie dziecko musi mieć wykupione miejsce

Mika
Gość
Mika

witam, dziekuje za artykuł. Otrzymałam emaila z przeprosinami od przewoźnika za opóźniony lot i rekompensatę w wysokości 200 EUR(piasałam do nich o 400 za osobę) Napisali oni również,, że opóźnienie ww. rejsu było spowodowane okolicznościami, które pozostają poza kontrolą przewoźnika. Stąd też moje pytanie..czy warto napisać do nich odmowę przyjęcia rekompensaty i prośbę o ponowne rozpatrzenie mojej prośby czy lepiej… Czytaj więcej »

Małgorzata
Gość
Małgorzata

Dostałam odszkodowanie od linii egipskich Air Cairo za opóźniony lot z Warszawy do Marsa Alam w dniu 2018-09-01, dzięki tym informacjom. Początkowo skierowali mnie do pośrednika, gdzie zaproponowano mi jako ugodę po 300 EU za osobę. Ja domagałam się pełnej kwoty czyli po 400 Eu. Długo trwała korespondencja z Kairem, koniec końców odszkodowanie mi wypłacono bez żadnej decyzji.

Agnieszka
Gość
Agnieszka

Witam, Bardzo dziękuję za fantastyczny artykuł. Zainspirował mnie i dodał odwagi, żeby wreszcie zmierzyć się z moją sprawą odkładaną od miesięcy :-). W dniu 01/05/2018 o godz. 3.05 mieliśmy lecieć z Katowic na Zakynthos. Wycieczka była wykupiona w biurze podróży. W dniu 30/04/2018 o godz. 13.30 otrzymałam sms-a, że lot jest przełożony na g. 8.30 a więc ponad 5 godzin.… Czytaj więcej »

Amelia
Gość
Amelia

Witam proszę o info czy jest szansa na odzyskanie odszkodowania za opóźniony lot w przypadku gdy przewoźnik ogłosił sądową upadłość a w dalszej kolejności procedurę przyśpieszonej likwidacji spółki; konkretnie chodzi o linie Small Planet; w czerwcu 2018r leciałam tymi liniami z Albanii do Katowic lot był opóźniony 3,5 godz. i do tej pory nie uzyskałam odszkodowania.

Amelia

Łukasz
Gość
Łukasz

Dzień dobry, lecialem niedawno z grupą znajomych do Włoch i nasz lot był opóźniony ponad 4 godziny. Mamy już potwierdzenie od linii lotniczych. Czy każdy z nas musi osobno złożyć wniosek o odszkodowanie czy mogę to zrobić ja za wszystkich? Bilety dla 6 osób kupowalismy jednocześnie jako jeden zakup i jedna rezerwacja.

Monika
Gość
Monika

Witam , Mam pytanie .25 września b.r. o godz.14.25 miał się odbyć planowy lot do Kos z Gdańska ( wycieczka kupiona przez biuro podróży )> Lot początkowo został opóźniony o 2 godz ,po 2 godz gdy bylismy ju z w samolocie po wszystkich instrukcjach bezpieczeństwa i nagle kapitan ogłosił ze danego dnia nie wylecimy . Nikt( z obsługi samolotu ,lotniska… Czytaj więcej »

malgorzata
Gość
malgorzata

Naprawde dobrze i rzeczowo napisana strona.
Mój problem a właściwie mój meża i 4letniej córki dotyczy ENTERAIR.Lot miał być z Kos do Poznania w sobote o 16.45 przełożono na 4.30 w niedziele.Zostaliśmy poinformowani przez biuro Tui trzy dni przed niestety nie zapewnili nam nawet przedlurzenia pobytu w hotelu w Grecji musieliśmy sami zapłacić 70euro za pokuj.
Gdzie pisać?

Ewelina
Gość
Ewelina

Wysłałam skargę do LOT online, ale nie skopiowałam tej strony. Oznacza to, że po ponad 30 dniach braku odpowiedzi i tak nie mogę skarżyć do ULC, bo nie mam tej kopii…

Aleksandra
Gość

Dzień dobry, złożyliśmy odwołanie od negatywnej decyzji Enter Air (powołali się na złe warunki pogodowe na poprzedniej trasie samolotu) do ULC. Jak długo czeka się na decyzję Prezesa ULC?
Pozdrawiam i dziękuję za świetny i bardzo pomocny artykuł.
Pozdrawiam

Karolina
Gość
Karolina

Witam, chciałam uściślić- wykupiłam wakacje do Turcji. Planowany lot z Katowic miał być o godzinie 1:20, przez awarię samolotu przesunięto go na godzinę 9:00- to prawie osiem godzin opóźnienia. Rozumiem, że mogę starać się o te 400 euro ale czy dodatkowo ( skoro opóźnienie przekroczyło ponad 5 godzin) mogę również dodatkowo domagać się zwrotu pieniędzy za bilet? (właściwie nie wiem… Czytaj więcej »

Aga
Gość
Aga

Cześć, orientujesz się czy w Lufthansie wystarczy wypełnić formularz internetowy, który wyświetla sie po kliknięciu podanego w artykule linku? Pozdrawiam

Aga
Gość
Aga

Lot Lufthansy odwołany. Przebookowany na pozniejsza godzine i inna trase. Do miejsca docelowego – Kairu 12 godzin opoznienia. Czy walczy rowniez o zwrot kosztow biletu? Czy na stronie lufthansy wystarczy wypełnic dane i krotka informacje o co chodzi w podanym przec ciebie linku?

Magda
Gość
Magda

Witam. Przwszukalam cały internet no i w końcu, po tygodniu, trafiłam na dobrze napisany artykuł co robić w przypadku opóźnienia lotu 🙂 dziękuję 🙂
czy z tego wynika, że mogę najpierw sama złożyć reklamację do linii lotniczych, a jeżeli odmówią mi wypłaty, mogę skierować sprawę np. do AirCashBack? Dziękuję i pozdrawiam

Turysta, RuszajTam
Gość

Witam,
bardzo dobry artykuł. Naprawdę spora porcja przydatnych informacji! Dzięki za to.

Mariola
Gość
Mariola

Witam.Złożyłam reklamację dotyczącą opóznionego lotu czarterowego z ANTALYI do KATOWIC 0 5,5h linII ENTER AIR.Przewożnik twierdzi że zaistniały nadzwyczajne okoliczności jednakże proponuje ugodę w kwocie 120 euro od osoby.Czy przystać na taką propozycję.Dziękuję za odpowiedż.

DARIUSZ
Gość
DARIUSZ

Witam.Złożyłem reklamację dotyczącą opóżnionego lotu czarterowego z ANTALYI do KATOWIC o 5,5h liniI ENTER AIR.Przewożnik tłumaczy się nadzwyczajnymi okolicznościami jednakże proponuje ugodę w kwocie 120 euro od osoby.Czy waro zdecydować się na takie rozwiązanie ,dziekuję za odpowiedż.

Ola
Gość
Ola

Witam. Chcę złożyć reklamację do linii lotniczych LOT z powodu odwołania lotu z tym że na ich stronie nie ma formularza do wypełnienia. W jakiej formie mogę złożyć reklamację? gdzie zdobyć formularz? przesłać na maila czy adres kontaktowy? z góry dziękuję za odpowiedź.

Ania
Gość
Ania

Mam pytanko, otóż złożyłam reklamację dotyczącą opóźnionego lotu i po 30 dniach otrzymałam informację, że moja reklamacja została przesłana dalej w celu wyjaśnienia sytuacji. Czy można to uznać za odpowiedź na reklamację czy przewoźnik w ciągu tych 30 dni ma obowiązek udzielić konkretnej odpowiedzi czy odszkodowanie przysługuje czy nie?

Piotr
Gość
Piotr

Witam,
bardzo dobry artykuł. Duża porcja przydatnej wiedzy.

Co jednak w przypadku, gdy robak wszedł do rurki, która odpowiada za pomiar ciśnienia?
Miałem taki przypadek, jednak firma lotnicza tłumaczy to okolicznościami niezjawionymi przez nią.

Pozdrawiam
Piotrek

Artur
Gość
Artur

Witm, bardzo dobrze napisany artykuł, jasno i klarownie wyjaśnione co i jak. Niemniej mam kilka pytań. Jak rozumiany jest czas przylotu? Czy to moment, w którym samolot dotyka podwoziem lotniska czy może otwarcie drzwi samolotu? Po wylądowaniu w Katowicach oczekiwaliśmy na podstawienie schodów i opuszczenie samolotu przez około 20 minut a to może przechylić szale czasu z przypadku „ponad 3… Czytaj więcej »

Maciej
Gość
Maciej

Uszanowanko Wszystkim, Dnia 16 lipca 2018 leciałem LOTem z Krakowa do Frankfurtu przez Warszawe. Dolecialem do Warszawy, ale lot do Frankfurtu (LO381) o godz. 7:45 został odwołany. Na stanowisku transferowym LOTu zmieniono mi bilet na Katowice, skąd miałem lecieć Lufthansą (‚LOT operated by Lufthansa’; LO5358, LH1357), o godz. 14:40 w końcu do Frankfurtu. Niestety, w Katowicach, już na pasie startowym,… Czytaj więcej »

Bożena
Gość
Bożena

Witam
Dnia 09.08.2018 miałam zaplanowany lot na godz. 21,25 na Madagaskar. Wylecieliśmy dopiero o 3 rano. Bilet miałam wykupiony przez Biuro natomiast przewoźnikiem były linie lotnicze Blue Panorama. Nie mogę odszkukać ich strony aby wysłać emaila jak również nie wiem w jakim języku mam do nich napisać ( linie są włoskie)

Mariusz
Gość
Mariusz

Ta sama linia 9.11.2018 ,ale z Nosy Be. Samolot z Warszawy spóźnia się o godzinę.dwie godziny trzymają nas w salce odlotów/nie wszyscy z około 250 pasażerów mieli miejsca siedzące i godzinę w samolocie na rozgrzanej płycie lotniska.Planowany wylot 7.55CET,rzeczywisty 10.45CET-planowany przylot do Warszawy 17.55,po opóźnionym starcie około 21. O 19.30 pilot poinformował,że w związku z silnym wiatrem musi zatankować w….… Czytaj więcej »

Joanna
Gość
Joanna

Leciałam tym samym lotem, ja z mężem i znajomymi, nie mam odpowiedzi od linii

Mariusz
Gość
Mariusz

W styczniu wysłałem skargę do ULC. Tydzień temu zapytałem jaka jest decyzja,dostałem odpowiedź,że mają dużo spraw i okres oczekiwania to 6 miesięcy.